Баррасии роҳҳои рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон

Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дар чӣ вазъ қарор дорад? Барои беҳтар кардани вазъ чӣ чораҳо бояд андешид? Дар ин иртибот кӣ чӣ кор карда метавонад? Фардо, 10-уми октябр, дар як мизи мудаввар дар шаҳри Душанбе намояндагони ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон ба ин суолҳо посух меҷӯянд. 

Дар мизи мудаввар дар  иртибот ба баррасии масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистон намояндагони ширкатҳои хусусӣ, иттиҳодияҳо, ширкатҳои консалтингӣ, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ иштирок карданд.

Чорабинии мазкур дар чаҳорчӯбаи ҳафтаи соҳибкорӣ, бо ибтикори Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, зери патронажи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ва дар ҳамкорӣ бо Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) баргузор мегардад.

Дар ин мизи мудаввар пешсафони соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон ва ниҳодҳои марбута вазъи феълии соҳа ва роҳҳои рушди онро баррасӣ мекунанд. Бар иловаи муаррифии фазои кунунии истеҳсолот, тиҷорат ва бозорёбӣ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз ҷониби ширкатҳои таҷрибадори соҳа, ҳамчунин, намояндагони Вазорати саноат ва технологияҳои навин, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ва Кумитаи андоз низ доир ба барномаҳои давлатӣ дар иртибот ба соҳа ба ҳозирин иттилоъ медиҳанд.

Файзалӣ Раҷабов, Раиси Раёсати Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, мегӯяд: “Аз ин нишаст интизор дорем, ки сари масъалаҳои стратегии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба як қарор оем, мушкилоти аввалиндараҷаи соҳаро муайян намоем ва барои рафъи ин мушкилот дар ҳамдастӣ бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори соҳа роҳи ҳал ҷӯем. Бо назардошти он рақобате, ки дар соҳаи насоҷӣ бо кишвари ҳамсояи Узбекистон ва дар соҳаи ҳам нассоҷиву ҳам дӯзандагӣ бо ширкатҳои Узбекистону Қирғизистон дорем, бояд сари баланд бардоштани зарфиятҳо ва тавоноиҳои ширкатҳои ватанӣ фикр кунем, то на танҳо дар бозори минтақавӣ рақобатпазир гардем, балки бозори ватаниро низ аз даст надиҳем. Дар ин самт, дар баробари талошҳои ширкатҳо, ҳамкорӣ бо ниҳодҳои давлатӣ, сохторҳои молиявӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, зеҳнӣ, ва молӣ зарур аст”. 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ бо мусоидати Ҳукумати Швейтсария ҳадаф дорад, то сатҳи рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистонро боло барад. Барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуштибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида мешавад.

Обсуждение путей развития текстильного и швейного сектора Таджикистана

Какова нынешняя ситуация в текстильной и швейной промышленности Таджикистана? Каковы пути решения проблем сектора? Кто и как может решить проблемы и развивать сектор? На эти вопросы постараются найти ответы участники круглого стола, намеченного на завтра, 10 октября, в Душанбе.

Представители текстильных и швейных компаний, торговых и бизнес ассоциаций, консалтинговых компаний, соответствующих государственных учреждений и международных организаций примут участие на круглом столе для обсуждения вопросов развития текстильной и швейной промышленности в стране.

Мероприятие проходит в рамках недели предпринимательства, по  инициативе Союза развития частного сектора Таджикистана, под патронажем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, и при содействии Международного Торгового Центра (МТЦ). Проект МТЦ финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.

На круглом столе ведущие игроки текстильной и швейной промышленности страны и государственные органы обсудят текущую ситуацию в отрасли и пути ее улучшения. Участники круглого стола ознакомятся с текущей производственной, деловой и маркетинговой средой отрасли в стране. А также, представители Министерства промышленности и новых технологий, Министерства экономического развития и торговли, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и Налогового комитета при Правительстве Таджикистана проинформируют присутствующих о государственных секторальных программах.

Файзали Раджабов, председатель Союза развития частного сектора Таджикистана, говорит: «На встрече мы планируем определить основные проблемы сектора и принять решение о том, как их преодолеть вместе со всеми заинтересованными сторонами. Принимая во внимание, что нам приходится конкурировать как с узбекскими, так и с киргизскими компаниями в текстильной и швейной отрасли, мы должны подумать об улучшении потенциала местных компаний, чтобы быть конкурентоспособными на региональном рынке и не потерять наши позиции на внутреннем рынке. В дополнение к усилиям компаний, нам необходимо более тесно сотрудничать с государственными учреждениями, финансовыми институтами и международными организациями по обеспечению гибкой правовой, интеллектуальной и финансовой среды». 

Международный торговый центр при поддержке Правительства Швейцарии ставить перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.

Discussing issues related to development of the textile and clothing sector of Tajikistan

What is the current situation in the textile and clothing sector of Tajikistan? What are the solutions of the sector problems? Who and how can solve the challenges and improve the sector? These are the questions participants of a round table will have to find answers to tomorrow, October 10, in Dushanbe. 

Representatives of the textile and clothing companies, trade and business associations, consulting companies, related state agencies, and international organizations will come together around a table to discuss development issues of the textile and clothing sector in the country.

The event is organized in the framework of the entrepreneurship week, initiated by the Union of Private Sector Development (UPSD) of Tajikistan and will be held under the patronage of the State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan and with the assistance of the International Trade Centre (ITC). The ITC project is funded by the Government of Switzerland within the framework of its Trade Cooperation Program in Tajikistan.

At the round table, textile and clothing sector leaders and the state agencies will discuss the current situation in the sector and ways to improve it. In addition to introduction of the current manufacturing practices, business, and marketing environment of the sector in the country by the experienced companies, representatives of the Ministry of Industry and New Technologies, the Ministry of Economic Development and Trade, the State Committee on Investment and State Property of Tajikistan, and the Tax Committee under the Government of Tajikistan will inform the audience on sector-related state programs and initiatives.

Fayzali Rajabov, the UPSD Chairman, says: “At the meeting, we expect to identify the key challenges of the sector and decide on how to overcome them together with all stakeholders. Taking into account that we have to compete with both Uzbek and Kyrgyz companies in the textile and clothing sector, we should think about how to improve the capacity of local companies, so to be competitive in the regional and international markets and not to lose our positions in domestic market. In addition to companies’ efforts, we need to cooperate more closely with state agencies, financial institutes, and international organizations on provision of appropriate legal, intellectual, and financial environment”.

The International Trade Centre, supported by the Government of Switzerland, aims to increase the export competitiveness of the Tajik textile and clothing sector by supporting sector companies, and relevant trade support institutions from both public and private sectors.

ITC projects in Tajikistan Bulletin #3, 2017

Ҳамкорони мӯҳтарам,

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ шумораи навбатии баргаи иттилоотии худро ба Шумо ироа мекунад. Хеле хушҳол мешавем, агар он бароятон муфид бошад ва умедвори ҳамкориҳо ҳастем.

 

Dear all,

Please find attached the next issue of the information bulletin prepared under the International Trade Centre, projects in Tajikistan. We would be happy if you find the information useful, and hope to be in touch for further mutual activities.

 

Уважаемые коллеги

Международный Торговый Центр предлагает Вашему вниманию очередной номер информационного бюллетеня проектов МТЦ в Таджикистане. Мы будем рады, если данная информация окажется полезной для Вас, а также надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Тоҷикистон дар Tекстиллегпром: Нуҳумин бор, нуҳ ширкат

Корхонаҳои Тоҷикистон барои нуҳумин бор бо мусоидат ва дастгирии Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) меҳмони намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки азимтарин намоишгоҳи махсус дар Иттиҳоди Давлатҳои Муштарак-ул-манофеъ мебошад, мегарданд. Он аз 29-уми август то 1-уми сентябр дар шаҳри Маскав баргузор мегардад.

Имсол корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони густариши бозори берунаи худро пайдо кардаанд: «Ваҳдат» ва “ХИМА-Текстил” аз ноҳияи Ёвон, “Лидер”, “Ортекс”, “Раҳимов А.А.” ва «РБТ Тоҷикистон» аз шаҳри Хуҷанд, «Ноҳид» аз шаҳри Истаравшан, “Меҳровар” аз шаҳри Қурғонтеппа ва “Олим Текстайл” аз ноҳияи Мастчоҳ.

Корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Маскав ҳам маҳсулоти хом ба монанди ришта, матоъ, либосворӣ, матоъи пахтагин, ва ҳам маҳслуоти тайёр ба монанди ҷӯроб, либоси мардонаву занонаву кӯдакона, либоси махсус, трикотаж, ва либоси тагпӯши мардонаву занона мебаранд.

Ин сафар ва иштироки корхонаҳои зикршуда дар намоишгоҳи Маскав бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат баргузор мегардад.

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи тиҷоратии федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти саноати сабук шинохта мешавад, имконияти нодири намоиши маҳсулоти худ ва шиносоӣ бо тамоми бастаи маҳсулоти нассоҷӣ, сар карда аз ашёи хом ва таҷҳизот то ба маҳсулоти тайёр мебошад.

Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, аз павилйонҳои дигар низ дар намоишгоҳ бо ҳадафи шиносоӣ бо ҳамкорони эҳтимолии тиҷоратӣ ва фанновариҳои замонавию маҳсулоти навин дидан хоҳад кард.

Дар намоишгоҳ ҳайъати Тоҷикистонро мушовирони ширкатҳои “Business Consulting Group” (Хуҷанд) ва “ACT Development Group” (Душанбе) раҳнамоӣ мекунанд. Ҷалби ширкатҳои консалтингии маҳаллии ҳамкор ба раванди омодагӣ ва иштироки ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дар намоишгоҳҳои тиҷоратии миллӣ ва байнулмилалӣ тавоноии онҳоро дар самтҳои гуногуни тиҷоратӣ, ба монанди иштирок дар намоишгоҳҳои тиҷоратӣ ва бозорёбӣ баланд мебардорад.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ бо мусоидати Ҳукумати Швейтсария ҳадаф дорад, то сатҳи рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистонро боло барад. Барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуштибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида мешавад.

Tajikistan textile is in the biggest fair in CIS

For the ninth time the International Trade Centre is organizing the participation of companies from Tajikistan at “Textillegprom”, the biggest specialized industry event in the Commonwealth of Independent States, to be held from 29 August to 01 September, 2017 in Moscow.

This year the Tajik delegation will consist of the following companies supported by ITC: “Hima Textile” (Yovon), “Lider” (Khujand), “Nohid” (Istaravshan), “Mehrovar” (Qurghonteppa), “Olim Textile” (Mastchoh), “Ortex” (Khujand), “Rahimov A.A.” (Khujand), “RBT Resandai Tojikiston” (Khujand), and “Vahdat Textile” (Yovon).

Tajikistan companies will exhibit as raw materials including yarn, dyed yarn, raw cotton fabric, fabrics, as ready garment, like clothes for men, women and children, socks, knitwear, ladies’ and gentlemen’ underwear, sportswear, and different uniforms.

Travel to Moscow and participation in the trade fair are funded by the Government of Switzerland within the framework of its Trade Cooperation Program in Tajikistan.

The Federal Trade Fair “Textillegprom” is a unique platform to exhibit and view an entire range of textile industry goods, from raw materials and equipment to finished products. The fair serves as a meeting place for wholesale buyers and industry experts.

The Tajik delegation will visit other salons to meet potential trade partners and see new modern technologies and products.

Tajikistan delegation will be guided by “Business Consulting Group” (Khujand) and “ACT Development Group” (Dushanbe) consultants throughout the fair. Involvement of local partner consulting companies for preparation and participation of Tajikistan textile and clothing companies in national and international trade fairs has enhanced their capacities in different business support areas, such as organizing trade fair participation and marketing.

The International Trade Centre, supported by the Government of Switzerland, aims to increase the export competitiveness of the Tajik textile and clothing sector by supporting sector companies, and relevant trade support institutions from both public and private sectors.

Таджикистан на Tекстильлегпроме: Девятый раз, Девять компаний

Международный торговый центр (МТЦ) в девятый раз организовывает участие компаний из Таджикистана на выставке Текстильлегпром, крупнейшем в Союзе Независимых Государств специализированном мероприятии по своей тематике. Выставка пройдет с 29-го августа по 1-ое сентября в городе Москва.

В этом году девять компаний из Таджикистана имеют возможность расширить свои внешние рынки, а именно: «Вахдат Текстиль» и «ХИМА Текстиль» из Явана, «Лидер», «Ортекс», «Рахимов А.А.» и «РБТ Ресандаи Тоджикистон» из Худжанда, «Нохид» из Истаравшана, «Мехровар» из Курган-Тюбе, а также “Олим Текстайл” из Маcтчинского района.

Таджикские компании на выставке представят как и сырье, включая пряжу, ткань, хлопчатобумажную ткань, так и готовую продукцию, такие как чулочно-носочные изделия, женская, мужская и детская одежда, спецодежда, мужское и женское белье, и трикотажные изделия.

Данный визит и участие вышеназванных компаний на выставке финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.

Текстильлегпром, также называемая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, является уникальной платформой для выставления своей продукции и ознакомления со всем спектром товаров текстильной и легкой промышленности, начиная от сырья и оборудования до готовой продукции. Ярмарку посещают оптовые покупатели и специалисты отрасли, где имеют возможность ознакомиться с инновационными продукциями.

Делегация Таджикистана также посетит и другие салоны с целью проведения встреч с потенциальными торговыми партнерами, а также для ознакомления с современными технологиями и новой продукцией.

На выставке делегации Таджикистана помогут консультанты «Business Consulting Group» (Худжанд) и «ACT Development Group» (Душанбе). Участие местных консалтинговых компаний-партнеров в подготовке и участии текстильных и швейных предприятий Таджикистана на национальных и международных торговых ярмарках расширило их возможности в различных областях поддержки бизнеса, таких как организация участия в ярмарке и маркетинг.

Международный торговый центр при поддержке Правительства Швейцарии ставить перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.