International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Kjartan Sørensen on Tajikistan Trade Portal

Leave a comment

DSC0685Mr. Kjartan Sørensen, Trade Facilitation Advisor, UNCTAD: “Tajtrade.tj represents very good news for importers and exporters in Tajikistan. It is a cutting-edge tool that describes the reality of administrative procedures, from the traders’ point of view in Tajik, Russian and English. It represents the very best of international practice in the sphere of user-centric eGovernment, and embodies Tajikistan’ compliance with article 1 of the Trade Facilitation Agreement, laying the groundwork for a more transparent and simplified trade environment”.

Кяртан Сёренсен, мушовири ЮНКТАД доир ба соддагардонии расмиёти савдо: “Tajtrade.tj барои содироткунандагон ва воридоткунандагони Тоҷикистон навиди нек мебошад. Он як василаи тағйирофаронаест, ки воқеъиятҳои равандҳои маъмуриро аз нигоҳи тоҷирон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нишон медиҳад. Он таҷрибаҳои беҳтарини байнулмилалиро дар соҳаи ҳукумати электронӣ нишон дода, мувофиқатии Тоҷикистонро ба банди аввали Созишномаи соддагардонии расмиёти савдо таъмин мекунад ва барои фазои шаффофтар ва соддатари тиҷоратӣ замина фароҳам меорад”.

Кьяртан Соренсен, советник по упрощению процедур торговли, ЮНКТАД: «Tajtrade.tj является очень хорошей новостью для импортеров и экспортеров в Таджикистане. Это современный инструмент, который описывает реальность административных процедур с точки зрения трейдеров на таджикском, русском и английском языках. Он представляет собой лучшую международную практику в сфере электронного правительства, ориентированного на пользователя, и отражает соблюдение Таджикистаном статьи 1 Соглашения об упрощении процедур торговли, закладывая основу для более прозрачной и упрощенной торговой среды».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s