International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

Муколамаи рӯ ба рӯи давлат ва бахши хусусӣ доир ба ҳамкорӣ

Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дар чӣ вазъ қарор дорад? Барои беҳтар кардани вазъ чӣ чораҳо бояд андешид? Дар ин иртибот кӣ чӣ кор карда метавонад? Дар мизи мудаввар бо номи “Дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар доираи 300 рӯзи ислоҳот”, ки рӯзи 23-юми майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон баргузор гардид, ба ин суолҳо посух ҷустанд. 

Дар ин мизи гирд намояндагони ширкатҳои хусусӣ, иттиҳодияҳо, ширкатҳои консалтингӣ, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, ва созмонҳои байналмилалӣ масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд.

Файзалӣ Раҷабов, Раиси Шӯрои Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, чорабиниро ифтитоҳ карда, гуфт: “Бояд сари баланд бардоштани зарфиятҳо ва тавоноиҳои ширкатҳои ватанӣ фикр кунем, то на танҳо дар бозори минтақавӣ рақобатпазир гардем, балки бозори ватаниро низ аз даст надиҳем. Дар ин самт, дар баробари талошҳои ширкатҳо, ҳамкорӣ бо ниҳодҳои давлатӣ, сохторҳои молиявӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, зеҳнӣ, ва молиявӣ зарур аст”.

Бар иловаи муаррифии вазъи кунунии истеҳсолот, муҳити соҳибкорӣ ва бозорёбӣ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ҳамчунин, намояндагони Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ва Хадамоти гумрук доир ба барномаҳо ва имтиёзҳои фароҳамовардаи давлат дар иртибот ба соҳа ба ҳозирин иттилоъ доданд. Ҳамчунин, иштирокдорони мизи гирдро бо фаъолияти барномавии шарикони рушд, ки ба тақвияти соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ равона гардидааст, шинос карданд. Аз ҷумла, намояндагони Корпоратсияи байналмилалии молӣ, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР), ва барномаи Акселератори шукуфоии Шабакаи рушди Оғохон лоиҳаҳои худро муаррифӣ намуданд.

Чорабинии имрӯза идомаи силсилаи мизҳои мудаввар дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар мебошад, ки бо ибтикори Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, зери патронажи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ва дар ҳамкорӣ бо Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) баргузор гардиданд.


Leave a comment

The public-private dialogue: discussing cooperation face to face

What is the current situation in the textile and clothing sector of Tajikistan? What are the solutions of the sector problems? Who and how can solve the challenges and improve the sector? These were the questions participants of a roundtable on “Supporting industrial entrepreneurship and improving business environment” tried to find answers to. The event was organized by the Union of the Private Sector Development of Tajikistan in Dushanbe on 23 May 2019. 

Representatives of the textile and clothing companies, trade and business associations, consulting companies, related state agencies, and international organizations were brought together to discuss development issues of the textile and clothing sector in the country.

Mr. Fayzalli Rajabov, Chairman of Board of the Union of Private Sector Development of Tajikistan (UPSD), opened the event and said: “We should think about how to improve the capacity of local T&C companies, so to be competitive in the regional and international markets and not to lose our positions in the domestic market. In addition to companies’ efforts, we need to cooperate more closely with state agencies, financial institutions, and development partners on provision of favorable legal, intellectual, and financial environment”.

In addition to introduction of the current manufacturing practices, business, and marketing environment of the sector in the country, representatives of the Ministry of Industry and New Technologies, the State Committee on Investment and State Property of Tajikistan, and the Customs Service under the Government of Tajikistan informed the audience on sector-related state programs and initiatives. Also, participants were introduced with program activities of development partners aimed at growth of the textile and clothing sector. In particular, the International Finance Corporation, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and the Aga Khan Development Network’s Accelerate Prosperity program presented their projects.

The event is the continuation of a series of roundtables organized earlier in Khujand and Bokhtar. The series of roundtables were organized by the Union of Private Sector Development of Tajikistan in cooperation with the Tajikistan State Committee on Investment and State Property Management under the International Trade Centre (ITC) project support.


Leave a comment

Обсуждение сотрудничества между государственным и частным секторами

Какова нынешняя ситуация в текстильной и швейной промышленности Таджикистана? Каковы пути решения проблем сектора? Кто и как может решить проблемы и развивать сектор? На эти вопросы постарались найти ответы участники круглого стола на тему «Поддержка производственного предпринимательства и улучшение бизнес среды», проведенного Союзом развития частного сектора Таджикистана в городе Душанбе 23-ого мая 2019 года.

Представители текстильных и швейных компаний, торговых и бизнес ассоциаций, консалтинговых компаний, соответствующих государственных учреждений и международных организаций собрались вместе и обсудили вопросы развития текстильной и швейной промышленности в стране.

Г-н Файзали Раджабов, председатель правления Союза развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ), открывая мероприятие, сказал: «Мы должны подумать об улучшении потенциала местных компаний, чтобы быть конкурентоспособными на региональном рынке и не потерять наши позиции на внутреннем рынке. В дополнение к усилиям компаний, нам необходимо более тесно сотрудничать с государственными учреждениями, финансовыми институтами и международными организациями по обеспечению гибкой правовой, интеллектуальной и финансовой среды».

Вдобавок к ознакомлению с текущей производственной, деловой и маркетинговой средой отрасли в стране, представители Министерства промышленности и новых технологий, Госкоминвеста и Таможенной службы проинформировали присутствующих о государственных секторальных программах и инициативах. Также, участники ознакомились с программной деятельностью партнеров по развития, направленной на содействие текстильному и швейному сектору. В частности, свои проекты представили Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и программа Accelerate Prosperity сети Ага Хана по развитию.

Данное мероприятие является продолжением серии круглых столов, проведенных ранее в городах Худжанд и Бохтар. Серия круглых столов была организована по инициативе Союза развития частного сектора Таджикистана в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, и при содействии Международного торгового центра (МТЦ).

Тарзи истифода аз Портали савдои Тоҷикистон (видео)

Leave a comment

Назари намояндагони сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ доир ба Портали савдои Тоҷикистон (видео)

Leave a comment

 


Leave a comment

В Таджикистане запущен первый в Центральной Азии интернет-портал о торговой системе страны

Текст и фотографии: Asia-Plus

Первый заместитель министра экономического развития и торговли РТ Завкизода Завки Амин

Торговый портал Таджикистана стал первым в Центральной Азии ресурсом, где собрана вся информация о торговой системе страны и внешнеторговой деятельности. Он предоставляет отечественным и иностранным предпринимателям, а также другим заинтересованным лицам информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп товаров, которые эквивалентны 1500 наименованиям товаров и продуктов.

Церемония торжественного запуска Торгового портала Таджикистана – www.tajtrade.tj – прошла в столичной гостинице Hyatt Regency 26 апреля и собрала более 100 участников из министерств и ведомств, дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, частного сектора, экспертов в сфере IT-технологий, а также представителей СМИ.

Торговый портал Таджикистана был разработан Министерством экономического развития и торговли и Международным торговым центром (МТЦ) при финансовой поддержке Правительства Швейцарии и других партнёров по развитию, в частности Конференции ООН по торговле и развитию, Программы развития ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Торговый портал Таджикистана был разработан по поручению Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Его Превосходительства Эмомали Рахмона с целью упрощения и улучшения процедур экспорта отечественной продукции, диверсификации экспорта и повышения его потенциала. Портал создан в рамках Государственной программы содействия экспорту отечественной продукции на 2016-2020 годы и Программы адаптации РТ в связи с членством во Всемирной торговой организации», – заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завкизода Завки Амин, открывая мероприятие.

По его словам, на сегодняшний день часть совместных программ с Всемирной торговой организацией реализована почти на 100%, другая часть программ по диверсификации экспорта отечественной продукции и повышению его потенциала находятся на стадии успешной реализации.

«В результате реализованных целей этих программ на сегодняшний день экспорт отечественной продукции в зарубежные страны с 20% в 2015 году вырос до 25,4% в 2018 году. Это более чем удовлетворительный показатель», – сказал Завкизода Завки Амин.

Далее вниманию присутствующих был представлен видеоролик, в котором представители Минэкономразвития и торговли, Министерства транспорта, Таможенного комитета и частного сектора поделились своим мнением о новом ресурсе.

Как отметил министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, в настоящее время Таджикистан поддерживает торгово-экономические отношения с 110 странами мира.

«Сегодня Таджикистан экспортирует продукцию отечественного производства в более 40 стран мира. С целью расширения потенциала был разработан Торговый портал, который послужит благоприятной платформой как для таджикских, так и для иностранных предпринимателей, так как он максимально доступен, и на нем содержится вся информация о процессе взаимодействия, необходимых шагах и документах для экспорта и импорта товаров», – отметил Неъматулло Хикматуллозода в видеоролике.

Результат совместной работы

«Сегодня у нас очень важное мероприятие – запуск Торгового портала Таджикистана, который заметно упрощает процедуру торговли благодаря современному цифровому подходу. И если помните, президент говорил о том, чтобы у нас было как можно больше таких инициатив, и данный портал – это передовой флагманский проект, и мы приветствуем данную инициативу», – отметила на церемонии запуска портала заместитель странового директора Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Корин Деманж.

По словам Старшего советника по упрощению процедур торговли Международного торгового центра Мохаммада Саида, одним кликом сайт мгновенно будет предоставлять всю необходимую информацию, а для этого Министерству экономического развития и торговли в течение последующих двух лет необходимо обновлять портал и работать над ним.

«С точки зрения устойчивости проекта нужно учитывать, что необходимо предоставлять информацию независимо от того, какого она уровня. Информация будет полной, когда она обновляется. И я должен поблагодарить Министерство экономического развития и торговли за их вклад в создание данного портала. Но им предстоит еще большая работа, чтобы обеспечивать обновлённую информацию на портале и её полноту», – сказал Мохаммад Саид.

По его словам, каждое министерство должно активно участвовать в дальнейшем обновлении портала, то есть каждое отраслевое ведомство, например, Таможенная служба, Министерство связи и многие другие, должны внести свою лепту в развитие портала.

Как отметила заместитель постоянного представителя ПРООН в Таджикистане Саня Боянич, Торговый портал является огромной поддержкой в реализации программы по развитию экспорта, который является стратегическим для Правительства Республики Таджикистан, и финансируется ПРООН при помощи средств правительства Финляндии.

Торговый портал Таджикистана, продолжила Саня Боянич, также должен стать благоприятной платформой для 6 тысяч производителей программы ООН по реализации системы информации в Таджикистане. Поэтому пользование порталом должно быть максимально понятным и упрощённым.

«Мы также поддерживаем Таджикистан в плане цифровизации. На уровне Совета министров 50 стран мы подписали Соглашение, которое также подчеркивает цифровизацию экономики для обеспечения улучшенного доступа предпринимателей к информации. Мы также намерены поддержать Министерство экономического развития и торговли Таджикистана в цифровизации экономики и составлении её концепции», – отметил глава экономического и экологического департамента офиса программ ОБСЕ Филиппо Кривеларо.

Что даст Торговый портал предпринимателям?

По словам Завкизода Завки Амина, Торговый портал Таджикистана способен дать большой толчок для интеграции Центральноазиатского региона, и при содействии международных организаций поможет увеличить баланс торговли между странами.

«В этом направлении Торговый портал даст возможность не только увеличить объём региональной торговли, а также межрегиональной торговли. Он принесет пользу не только гражданам Таджикистана, но и другим странам региона, потому что даст возможность всем заинтересованным сторонам иметь постоянный доступ к информации об уровне спроса, торгового потенциала Таджикистана в плане экспорта и наоборот», – добавил Завкизода Завки Амин.

Далее участникам мероприятия рассказали об извлечении максимальной выгоды от Торгового портала Таджикистана и передовой международной практике на основе опыта МТЦ, а также повестке Таджикистана по реформам в сфере упрощения процедур торговли.

Как отмечалось на мероприятии, портал является ключевым инструментом прозрачности, который принесет пользу, как бизнесу, так и Правительству Республики Таджикистан.

Трейдерам портал предоставляет подробную картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать национальным правилам. Таким образом, он сокращает время и расходы, затрачиваемые трейдерами на получение и анализ информации о торговых отношениях, и сводит к минимуму риск задержки перевозки грузов на границе из-за несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным органам он поможет выявить все ненужные административные барьеры.

Таким образом, портал поможет Правительству Таджикистана через Координационный комитет по упрощению процедур торговли оптимизировать и упростить торговые процессы во благо бизнес-сообщества Таджикистана.

В заключение мероприятия Первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана нажал символическую кнопку и официально объявил о доступе к использованию нового информационного ресурса.

Мероприятие было организовано Министерством экономического развития и торговли Таджикистана в тесном сотрудничестве с Международным торговым центром и при финансовой помощи Правительства Швейцарии и партнеров по развитию ОБСЕ и ПРООН.


Leave a comment

В Таджикистане запущен первый в Центральной Азии интернет-портал о торговой системе страны (фотографии)

Торговый портал Таджикистана стал первым в Центральной Азии ресурсом, где собрана вся информация о торговой системе страны и внешнеторговой деятельности. Он предоставляет отечественным и иностранным предпринимателям, а также другим заинтересованным лицам информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп товаров, которые эквивалентны 1500 наименованиям товаров и продуктов.

Церемония торжественного запуска Торгового портала Таджикистана – www.tajtrade.tj – прошла в столичной гостинице Hyatt Regency 26 апреля и собрала более 100 участников из министерств и ведомств, дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, частного сектора, экспертов в сфере IT-технологий, а также представителей СМИ.

Торговый портал Таджикистана был разработан Министерством экономического развития и торговли и Международным торговым центром (МТЦ) при финансовой поддержке Правительства Швейцарии и других партнёров по развитию, в частности Конференции ООН по торговле и развитию, Программы развития ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.