International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

МТБ пажӯҳиши худ доир ба рушди гардишгарии ҳамагонӣ дар Tоҷикистонро муаррифӣ мекунад

Намояндагони соҳаи гардишгарии Тоҷикистон имрӯз барои баррасии муҳтаво ва тавсияҳои пажӯҳиши МТБ доир ба сайёҳии ҳамагонӣ (дастрас ба ҳама) ва созмонҳои минтақавии мудирияти сайёҳӣ (СМС) гирди як миз ҷамъ меоянд.

Тадқиқоти имкониятҳои гардишгарии ҳамагонӣ ва созмонҳои мудирияти сайёҳӣ (СМС) дар Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ гузаронида шудааст. Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад.

Тадқиқоти мазкурро мушовири байнулмилалии МТБ доир ба сайёҳӣ Франсуа Лоран дар ҳамдастӣ бо ду мушовири миллӣ, яке доир ба сайёҳӣ ва дигаре доир ба ҳунарҳои дастӣ, гузарониданд. Ҷаноби Лоран соли гузашта дар ҷараёни сафарҳояш ба Тоҷикистон тавоноии соҳаи сайёҳӣ бо пайванди он ба ҳунарҳои дастӣ ва самтҳои рушди ин соҳаро омӯхта ва арзёбӣ карда буд. Ӯ мегӯяд, “пажӯҳиши мазкур вазъи феълии соҳаи гардишгарии Тоҷикистон ва имкониятҳои он барои рушдро таҳлил кардааст. Мо, ҳамчунин, занҷираи арзишии соҳаро бо шумули имкониятҳои бадастории даромад дар ду минтақа – водии Зарафшон ва Вилояти Худмухтори Кӯҳистони Бадахшон муайян кардем. Дар ин тадқиқот, ҳамчунин, самтҳои афзалиятдори соҳаи гардишгарӣ, ки ба ёрии фаннӣ эҳтиёҷ доранд, муайян шудаанд, ва ҳадафи ниҳоӣ низ бунёди ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои ба даст овардани даромад барои қишрҳои ниёзманд мебошад”.

Бо такя ба натиҷаҳои арзёбии мазкур, тарҳрезии як лоиҳаи нав ҷиҳати дастгирии соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон дар назар аст. Пешниҳоду тавсияҳо аз мизи гирди имрӯз барои илова ба лоиҳаи нав гирдоварӣ мешаванд.

Назару пешниҳодҳои шумо низ барои таҳияи лоиҳаи нав муҳим мебошанд. Тадқиқоти мазкур бо забони русӣ тарҷума шуда, ин ҷо дастрас аст.

Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012 -2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои мардум кор гирифта мешавад. http://www.swisscoop.tj, http://www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch  


Leave a comment

МТЦ презентует свое исследование о развитии инклюзивного туризма в Tаджикистане

Представители туристического сектора Таджикистана соберутся сегодня в городе Душанбе на круглом столе и обсудят контекст, содержание, и рекомендации исследования МТЦ о возможностях инклюзивного туризма и организаций по продвижению туризма (ДМО) в Таджикистане.

Исследование возможностей инклюзивного туризма и организаций по продвижению туризма (ДМО) в Таджикистане было проведено в рамках вышеназванного проекта МТЦ, финансируемым Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.

Исследование было проведено международным консультантом МТЦ по туризму Франсуа Лораном в сотрудничестве с двумя таджикскими консультантами – по туризму и по ремесленному производству. Господин Лоран в прошлом году в рамках своих миссий в Таджикистанпровел оценку потенциала Таджикистана в сфере туризма в связке с креативной индустрией, такой как ремесленничество, определил цепочку стоимости между разными участниками туристической индустрии, а также провел картирование туристических направлений в стране. По его словам, “в рамках исследования был проведен анализ текущей ситуации, а также потенциала для развития туристического сектора в Таджикистане. Мы также определили цепочку создания добавленной стоимости в сфере туризма, включая источники доходов с акцентом на два региона –  Бадахшан и Зерафшан. В данном исследовании мы также определили и очертили потребности и приоритеты технической помощи, связанной с торговлей в сфере туризма, в том числе формирование дохода в интересах бедных слоев населения и создание рабочих мест.

Основываясь на результатах вышеупомянутой оценки, планируется подготовка нового проекта в поддержку туризма в Таджикистане. Идеи и рекомендации участников круглого стола будут собраны и включены в новое проектное предложение.

Ваша точка зрения очень важна для нового проекта и поэтому мы к данному письму приложили переведенную на русский язык версию данного исследования.

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.secocooperation.admin.ch    


Leave a comment

ITC presents its study on inclusive tourism development in Tajikistan

Tajik tourism sector stakeholders will gather today at a roundtable to discuss the context, content, and recommendations of the ITC study on inclusive tourism and regional destination management organisations in the country.

The Opportunity study on inclusive tourism and destination management organizations (DMOs) in Tajikistan was conducted under the above mentioned ITC project funded by the Government of Switzerland within its Trade Cooperation Program (TCP) in Tajikistan.

The study was conducted by the ITC international consultant on tourism DMOs, Mr. Francois Laurent, in collaboration with two Tajik consultants, one on tourism, one on handicrafts, who visited Tajikistan last year to assess the country’s potential tourism industry with linkages to local supply chains like creative industries, including artisanal products and agro-food products and mapping tourist destinations.Mr. Laurent says, “The study analysed the current situation in the tourism sector of Tajikistan and its potential for development. We also identified the tourism value chain including income streams with a special focus on the Badakhshon region and Zarafshon valley. In this study we also identified and outlined trade-related technical assistance needs and priorities in the tourism sector with the final objective of generating pro-poor income and employment”.

Based on the results of the above assessment, a new project proposal will be developed to support tourism in Tajikistan. Ideas and recommendations from this roundtable will be gathered and integrated into the new project proposal.

Your ideas and views are crucial for the development of a tourism proposal. Please, feel free to acquaint yourself with the study, which has been translated into Russian.

Swiss support: Within its Cooperation Strategy for 2012-2015, Switzerland focuses on four sectors in Tajikistan; Health, Rule of Law, Drinking Water Supply and Sanitation, and Private Sector Development. The overall goal of Swiss Cooperation in Tajikistan is to support the transition process in the country through contributing to economic development and by helping build institutions and systems which are responsive to the population’s needs. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

Ифтитоҳи маркази гулдузию зардӯзӣ бо иштироки президент

Дар маркази шаҳри Хуҷанд бо иштироки Президент Эмомалӣ Раҳмон Маркази таълимӣ ва  истеҳсолии ҳунарҳои мардумии қолинбофӣ ва гулдӯзию зардӯзии Шероз, ки дар назди Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи Зиннат таъсис ёфтааст, ифтитоҳ гардид.

Бино ба иттилои сомонаи расмии Президент, дар ин ҷо коргоҳҳои қолинбофӣ, гулдӯзию зардӯзӣ ва дӯхти либосҳои гуногун фаъол гардидаанд, ки дар онҳо беш аз 400 нафар бо кори доимӣ таъмин гардидаанд. Дар ин коргоҳҳо ҳар се моҳ то 250 нафар ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд.

Эмомалӣ Раҳмон аз натиҷаи кунунӣ ва дурнамои ин кори ташкилшуда изҳори хушнудӣ карда, ба масъулин дастур дод, ки барои боз ҳам ривоҷ додани қолинбофии дастии тоҷикӣ ва гулдӯзию зардӯзӣ тамоми шароитро муҳайё созанд. Таъкид гардид, ки ин таҷрибаи наку ва пурманфиат  дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон бояд эҳё карда шавад. Ҳамчунин дастур дода шуд, муассисаҳои махсуси касбию таълимии ин соҳа таъсис дода шаванд.

Барои хуб ба роҳ мондани ин кор  3 нафар занони соҳибтахассус аз Ҷумҳурии Исломии Эрон даъват карда шуданд, ки як сол ба омӯзиши занону духтарони тоҷик машғул хоҳанд шуд. То имрӯз беш аз 1000 нафар барои омӯзиши ҳунарҳои қолинбофӣ ва гулдӯзию зардӯзӣ дар ин ҷо номнавис шудаанд.

Тибқи нақшаҳои тақрибӣ, танҳо дар соли равон қариб 5 ҳазор занону духтарон ба ин кор ҷалб карда мешаванд. Ин шумора то охири соли 2015 ба 13 ҳазор ва то охири соли 2016 бояд то 35 ҳазор нафар расонда шавад. Аз 35 ҳазор наздики 30 ҳазор занону духтарон қолинбофӣ ва гулдӯзию зардӯзии дастиро бояд дар хонаҳои худ ба роҳ монанд. Ҳамаи ин албатта бо дастгирии давлат ва соҳибкорони ин соҳа амалӣ хоҳад шуд. Қолинҳо ва сӯзаниҳои дар ҳавлиҳои шаҳрвандони омодагардида аз тарафи маркази таълимию истеҳсолӣ харидорӣ шуда, дар дохил ва хориҷи кишвар ба фурӯш бароварда мешавад.

Тавре иттилоъ доданд, аз омехтаи 10 ранги асосӣ, ки аз гулу гиёҳ, дарахт ва пӯсти меваю сабзавоти гуногун ҳосил мегардад, беш аз 50 намуд рангҳо омода карда мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳар қадар рангҳо ва гулу ороишоти қолини дастӣ зиёду зебо бошад, ҳамон қадар арзишаш боло меравад.

Коргоҳи дӯзандагии марказ бошад, асосан бо дӯхти либоси мактабӣ ва корӣ машғул буда, дар як сол то 200 ҳазор адад либоси гуногун истеҳсол менамояд.

Дар намоишгоҳи корхона маҳсули ҳунарҳои зебои мардумӣ, ки бо завқу салиқаи баланд эҷод ва омода гардидааст, пешкаши ҳозирин гардид.

ТоҷНюз


Leave a comment

Для возрождения национальных ремесел учредят 30 грантов

Худжанд, 12.02.2014 (НИАТ «Ховар», Абдуахад Дадабаев).- В 2014 году в Согдийской области для возрождения национальных ремесел исполнительным органом государственной власти будут учреждены 30 грантов на общую сумму 200 тысяч сомони.

Как отмечают  в администрации Главы области, в этой связи принято соответствующее постановление Председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири.

Одной из главных целей принятия  данного постановления является возрождение национального ремесла, поддержка и развитие ручных ремесел, таких как ковроткачество, вышивание сюзане, а также  обеспечение рабочими местами женщин и девушек.


Leave a comment

30 грант барои барқароркунии ҳунарҳои миллӣ

Хуҷанд, 12.02.2014 (АМИТ «Ховар», Абдуаҳад Додобоев).- Соли 2014 дар вилояти Суғд барои барқароркунии ҳунарҳои миллӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 30 грант дар ҳаҷми умумии 200 ҳазор сомонӣ таъсис медиҳад.

Тавре дар маъмурияти раиси вилоят қайд намуданд, дар робита  қарори дахлдори раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ ба тасвиб расид.

Яке  аз мақсадҳои асосии қабули қарори мазкур барқароркунии ҳунарҳои миллӣ, дастгирӣ ва рушди ҳунарҳои дастӣ, ба мисли қолинбофӣ, сузандӯзӣ, ҳамчунин таъмини занон ва духтарон бо ҷойҳои кори мебошад.


Leave a comment

В Согде будут возрождать ремесленничество

В последние дни прошедшего года в Худжанде прошла встреча руководства области с ремесленниками. Как выяснилось, в ближайшее время власти намерены выделить значительные средства для развития этой отрасли и за счет этого создать сотни новых рабочих мест.

НА встречу с исполняющим обязанности председателя области Абдурахмоном Кодири приехали ремесленники из Пенджикентского района, городов Истаравшан, Истиклол, Спитамен. В зале областной администрации были выставлены ковры ручной работы, сюзане и другие ковровые изделия. В ходе ознакомления с выставкой ремесленники рассказывали главе Согда о проблемах, с которыми они сталкиваются при развитии своей деятельности. Как выяснилось, в основном проблемы связаны с реализацией товаров, отсутствием средств для массового производства и нехваткой кадров и знаний.

Абдурахмон Кодири заявил, что возрождением ремесленничества в области можно будет создать сотни рабочих мест с высокой зарплатой. «На мой взгляд, этому в первую очередь может способствовать выпуск ковров ручной работы, сюзане, производство атласа и адраса. Мы должны возобновить производство всей этой продукции, с учетом наших древних традиций, – отметил глава Согда. – В Самарканде и Бухаре по сегодняшний день все это развито. Мы не должны отставать от них, тем более на международном рынке ковры и сюзане имеют хороший спрос по высокой цене.

Кодири отметил, что в Афганистане порядка миллиона граждан живут только за счет выпуска таких ковров, а в Иране этим делом занимаются около 3,5 миллионов людей. «По нашим данным, именно продукция Афганистана и Ирана сегодня очень ценится на мировом рынке. Поэтому мы намерены отправить группу местных мастеров в Иран для обучения современным тонкостям производства ковров ручной работы. Как только все они пройдут обучение, мы намереваемся организовать большие предприятия, где будут трудиться до 500 человек, – подчеркнул Кодири. – Предположительно, будут созданы три предприятия: в городах Истиклол, Пенджикент и Истаравшан. Если есть в этом необходимость, привезем на эти предприятия иранских специалистов, чтобы наладить производство. Первоначально реализацией на мировом рынке будут заниматься наши специалисты. А как только наши мастера прославятся, покупатели уже сами будут приезжать за товаром в Согд».

Глава Согда отметил, что для вышивки сюзане также планируется создать как минимум три предприятия и начать выпуск с учетом требований мировых покупателей. «Когда я был в Бухаре, видел орнаменты бухарских сюзане – они очень продвинулись в этом направлении. Необходимо заимствовать их опыт. Если есть необходимость, можно привести к нам бухарских мастеров. Мы готовы полностью профинансировать их поездки, – заверил Кодири. – Уверен, это даст сильный толчок. На мировом рынке цена одного сюзане не меньше тысячи долларов. Что касается ковров ручного изготовления, то они стоят от 3-4 тысяч долларов и выше. Все это позволит обеспечить хорошим заработком наших женщин, а главное, возродить наши древние традиции».

По его словам, также необходимо обратить особое внимание на выпуск атласа и адраса. «Ежегодно у нас в области производится порядка 100 тонн коконов шелкопряда, так что этого более чем достаточно для выпуска качественного атласа и адраса, – отметил он. – В дни празднования Навруза мы намерены организовать большой фестиваль с участием всех ремесленников Согдийской области. Необходимо собрать всех мастеров, оценить их потенциал и начать развивать все виды ремесленничества».

Кодири также подчеркнул, что хукумат намерен выдавать гранты ремесленникам, которые намереваются открыть большие предприятия, обучать молодежь и налаживать массовое производство. Также будет создана комиссия, и по итогам года лучшие ремесленники области будут награждаться.

«Одновременно хотелось бы отметить, что мы уже занимаемся возобновлением работы текстильных предприятий. Уже в этом месяце должна возобновить работу фабрика «Олим- Текстайл», где будут работать 450 женщин, – отметил Кодири. – В ближайшие дни мы ждем предпринимателей из Пакистана, которые заинтересованы работать на базе предприятия «Кабоол – Таджик текстайлз». Раньше, когда эта фабрика работала, рабочими местами были обеспечены до девяти тысяч человек».