International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

Идомаи шиносоии Тоҷикистон бо василаҳои СТҶ ҷиҳати ҳимояи тиҷорат

Ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон бо абзорҳо ва василаҳои ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи узвият дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) шинос мешаванд. Ин шиносоӣ ҳангоми давраи омӯзишии дурӯзае, ки имрӯз, 28-уми октябр, дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт, сурат мегирад.

Давраи омӯзишӣ аз ҷониби Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огаҳии ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон доир ба имкониятҳо ва чолишҳои узвияти кишвар дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ баргузор мегардад. Ин лоиҳа аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад.

Дар чорабинии мазкур масоили марбут ба ҷараёни таҳия ва истифодаи василаву фишангҳои мавҷудаи ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи қарордодҳо ва созишномаҳои СТҶ баррасӣ мешавад. Барномаи давраи омӯзишӣ, аз ҷумла, аз мавзӯъҳое ба мисли раванди таҳия ва пешниҳоди дархости зиддидемпинг ва зидди кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо), оғоз намудан ва роҳандозии таҳқиқоти тиҷоратӣ, истифодаи василаву фишангҳои нави ҳимояи тиҷорат ва огоҳ сохтан аз онҳо ва ғайра иборат аст. Иштирокдорони давраи омӯзиширо, ҳамчунин, бо намунаҳои истифода аз ин василаҳо дар Укроин ва кишварҳои узви Иттиҳоди гумрукӣ – Белорус, Қазоқистон ва Русия ошно мекунанд.

Юрий Рудюк, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба масоили узвият дар СТҶ ва тренери семинари мазкур, мегӯяд, «ҳангоми баррасии мисолҳои мушаххас, мо таваҷҷӯҳи худро ба сабақҳо ва равандҳои имрӯзаи низоми василаҳои ҳимояи тиҷорат дар кишварҳои мунтахаби ИДМ равона мекунем. Мо, ҳамчунин, дар бораи низоми ҳуқуқии Иттиҳоди Аврупо (ИА) марбут ба ҳимояи тиҷорат ҳарф хоҳем зад».

Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ниҳоди байнулмилалиест, ки дар соли 1995 бо ҳадафи танзими тиҷорат миёни аъзояш таъсис ёфтааст. Фаъолияти СТҶ, асосан, ба бунёди фазои боз, озод ва одилонаи тиҷоратӣ равона шудааст, фазое, ки ҳама аъзо дастрасии баробар ба манфиатҳоро доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 2-юми марти соли 2013 ба ҳайси узви 159-уми ин созмон пазируфта шуд.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳаи фаннии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон ҷиҳати огоҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.

Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012  -2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои мардум кор гирифта мешавад. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

ITC continues introducing Tajikistan with the WTO trade-defense instruments

A two-day advanced course on the trade-defense instruments under the WTO framework for the Tajikistan public and private sectors will start on October 28 in Dushanbe city.

The training is organized by the International Trade Centre (ITC) under the project on supporting Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from the WTO membership. This project is financed by the Government of Switzerland within its Trade Cooperation Program (TCP) in Tajikistan.

The participants will be introduced to procedural aspects of the trade-defense instruments available under the WTO legal framework. The training agenda includes subjects such as the procedure of submitting anti-dumping and/or anti-subsidies complaint applications, initiating and conducting trade investigation, implementing new trade defense instruments and notification about them, and etc. Examples applied in some CIS countries, such as Ukraine and in the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia, will also be brought to ease the learning process.

Mr. Yuriy Rudyuk, ITC international consultant on trade-defense instruments under the WTO and this workshop trainer, comments: “While discussing the case studies, we will focus on lessons already learned and on-going developments of the trade-defense instruments systems in the selected CIS countries. We will also talk about the legal framework of the European Union in the sphere of trade-defense”.

The WTO is an international organization established in 1995 regulating trade among its Members. The WTO is primarily concerned with the creation of an open, free and fair trade environment where all Members have equal access to wealth gains. With its accession on 2 March 2013, Tajikistan has become the 159th Member of the organization.

The ITC, through this technical assistance project, is committed to support Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from the WTO membership.

About Swiss support: Within its Cooperation Strategy for 2012-2015 Switzerland focuses on the four sectors in Tajikistan, such as Health, Rule of Law, Drinking Water Supply and Sanitation, and Private Sector Development. The overall goal of the Swiss Cooperation in Tajikistan is to support the transition process in the country through contributing to the economic development and by helping build institutions and systems which are responsive to the population’s needs. For more information: www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

МТЦ продолжит повышение осведомленности Республики Таджикистан об инструментах ВТО по торговой защите

Двухдневный расширенный обучающий курс для представителей государственного и частного секторов Республики Таджикистан на тему “Инструменты торговой защиты в рамках договоров ВТО» начнет свою работу 28-ое октября, в городе Душанбе.

Семинар организован Международным торговым центром (МТЦ) в рамках проекта МТЦ по поддержке государственного и частного секторов Таджикистана по укреплению их знаний о возможностях и проблемах, вытекающих из членства в ВТО. Данный проект финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане.

Участники курса будут ознакомлены с процессуальными аспектами существующих инструментов торговой защиты в рамках соглашений ВТО. Подготовка и представление антидемпинговых и анти-субсидиарных заявок, инициирование и проведение торгового расследования, внедрение новых мер по торговой защите и нотификация о них, а также другие темы входят в повестку семинара. Примеры использования этих инструментов на Украине и в странах Таможенного Союза – Беларуси, Казахстана и России также будут приведены для более легкого освоения тем.

Юрий Рудьюк, международный консультант МТЦ по вопросам вступления в ВТО и тренер данного семинара, говорит: «Рассматривая конкретные примеры, мы сфокусируем свое внимание на конкретные уроки и современные тенденции в системе инструментов торговой защиты в отобранных странах СНГ. Мы также поговорим о правовой системе Европейского Союза в сфере торговой защиты на примере торговых расследований в ЕС”.

Всемирная Торговая Организация (ВТО) является международной организацией, основанной в 1995 году с целью урегулирования торговли между странами-членами. Деятельность ВТО, в основном, направлена на создание открытой, свободной и справедливой торговой среды, где все члены имеют равный доступ к достижению благосостояния. Республика Таджикистан вступил в ВТО 2 марта 2013 года и стал 159-ым членом данной организации.

Международный торговый центр (МТЦ), посредством своего действующего проекта технической помощи стремится поддержать частный сектор Таджикистана в деле укрепления знаний о возможностях и вызовах, связанных с членством в ВТО. 

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.secocooperation.admin.ch   


Leave a comment

Манфиатҳо ва чолишҳои саноати нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон аз узвияти кишвар дар Ссозмони тиҷорати ҷаҳонӣ

Таъсири узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии ин кишвар дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) имрӯз, 16-уми майи соли 2014, дар шаҳри Душанбе як давраи омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе барои журналистон дар мавзӯъи узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва таъсири он ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ баргузор кард. Намояндагони соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, созмонҳои байнулмилалӣ ва расонаҳои хабарӣ талаботи СТҶ дар робита бо саноати нассоҷиву дӯзандагӣ, манфиатҳо ва чолишҳое, ки ин соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ мебардорад, ва таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишварро баррасӣ карданд.  Чорабинии мазкур дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ баргузор шуд. Ин лоиҳаи МТБ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи уҳдадорияҳояш дар баробари СТҶ ва амалисозии Созишномаҳои СТҶ мусоидат мекунад. Ин лоиҳа аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад.

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ ва мударриби давраи омӯзишии мазкур, гуфт, пас аз қатъи Созишномаи СТҶ доир ба нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар соли 2004, маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии кишвари узви созмон зери таъсири низоми тиҷорати чандҷониба қарор мегирад. Ҳангоми муаррифии феҳраси созишномаҳои марбут ба СТҶ ба иштирокдорони давраи омӯзишӣ ва пресс-кафе, ҷаноби Вергано дар мавриди таъсири узвияти СТҶ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон чунин ибрози назар кард: “Сарфи назар аз он ки бахши хуусӣ аз узвият дар СТҶ дар кӯтоҳмуддат таъсири манфӣ мебинад, пиёда кардани чаҳорчӯбаҳои тиҷоратии шаффофтар, амнтар ва пешгӯишавандатар дар дарозмуддат натиҷаҳои мусбат ба бор меорад. Ман тавсия медиҳам, ки шиносоии доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон бо имкониятҳо ва захираҳои СТҶ идома дода шуда, манфиатҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ба эътибор гирифта шаванд. Барои ин, намояндагони ин соҳаро бояд ба гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳои фаннӣ пайваста ҷалб кард ва ҳамзамон, барояшон дастрасӣ ба механизм ва василаҳои СТҶ-ро фароҳам овард”.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳаи фаннии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон ҷиҳати огоҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.

Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012 -2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои мардум кор гирифта мешавад. http://www.swisscoop.tj, http://www.deza.admin.ch, http://www.seco-cooperation.admin.ch

Safina TV: Introducing Tajikistan to the WTO

Leave a comment

The second TV programme from the “Big Trade” series devoted to Tajikistan’s membership to the World Trade Organization (WTO) was broadcast by the national TV channel “Safina” on November 29 2013. Mr. Mizrobkhon Dekhkonov, chief specialist and WTO Advisor at the Ministry of Agriculture, Mr. Parviz Kamoliddinov, ITC National Consultant on Trade Policy, and other guests of the programme talked about the agricultural sector of Tajikistan, national commitments to the sector and the possible benefits and challenges for the sector from WTO membership. Safina TV is the second biggest TV channel in the country, run by the state and broadcast in Tajik. Its programmes are available via satellite, and reach the whole country via local antennas. The TV programmes are supported by the International Trade Centre under its WTO project on “Policy Advice and Capacity Building” financed by the Government of Switzerland.

 


Leave a comment

Таджикистану рекомендуют подключиться к Дохийскому раунду переговоров стран-членов ВТО

Азия-Плюс

Международный торговый центр рекомендует Таджикистану принять участие в раунде переговоров стран-членов ВТО в Дохе (Катар).

Как говорится в исследовании препятствий в торговле, с которыми сталкивается частный сектор Таджикистана при экспорте своих товаров и услуг на отдельные рынки, проведенном МТЦ в РТ, действующие правила ВТО охватывают широкий круг вопросов в сфере международной торговли. Однако, отмечают аналитики Центра, «все еще имеются вопросы, которые не решены в рамках текущих правил соглашений ВТО или обязательств стран-членов».

«Раунд переговоров в Дохе является последним раундом торговых переговоров среди стран-членов ВТО, – подчеркивается в исследовании. – Его цель – реализация крупномасштабной реформы системы международной торговли путем внедрения более низких торговых барьеров и пересмотренных правил торговли. Программа работы охватывает около 20 сфер торговли. Данный раунд, также известный как Повестка дня развития, принятая в Дохе, своей основной задачей определил улучшение торговых перспектив развивающихся стран».

Эксперты Центра считают, что Таджикистан мог бы принять участие в переговорах по содействию торговле, что является важной темой для Таджикистана как страны, не имеющей выхода к морю.

Стоит отметить, что странами-членами ВТО к настоящему времени проведено восемь раундов переговоров по глобальным проблемам либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли.

Девятый раунд переговоров в Дохе стартовал в 2001 году. ВТО пытается завершить этот раунд переговоров, который был начат с явным акцентом на удовлетворение потребностей развивающихся стран, однако будущее этих переговоров остается пока неопределенным. Программа работы состоит из 21 части, а первоначально установленный окончательный срок 1 января 2005 года был давно пропущен. В ходе переговоров возник конфликт между стремлением к свободной торговле и стремлением множества стран к протекционизму, особенно в плане сельскохозяйственных субсидий. До сих пор эти препятствия остаются главными и мешают любому прогрессу для запуска новых переговоров в рамках Дохийского раунда.

Напомним, Таджикистан официально стал членом ВТО 2 марта этого года.


Leave a comment

ITC recommends Tajikistan to join the Doha Round

DUSHANBE, December 16, 2013, Asia-Plus – International Trade Center (ITC) recommends Tajikistan to join the Doha Round.

According to the ITC study “Trade Cooperation Program in Tajikistan.  Component ONE: Policy Advice and Capacity Building, current World Trade Organization (WTO) rules cover a wide range of issues in international trade.  There are still issues that are not resolved in the current rules of the WTO agreements or member’s commitments.

The Doha Round is the latest round of trade negotiations among the WTO membership.  Its aim is to achieve major reform of the international trading system through the introduction of lower trade barriers and revised trade rules.

The work program covers about 20 areas of trade.  The Round is also known semi-officially as the Doha Development Agenda as a fundamental objective is to improve the trading prospects of developing countries.

In particular, Tajikistan could participate in trade facilitations negotiations, which is important subject for land-locked Tajikistan, the study notes.  Trade facilitation negotiations reportedly aim to clarify and improve relevant aspects of Articles V, VIII and X of the GATT 1994 with a view to further expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit.

The Doha Development Round or Doha Development Agenda (DDA) is the current trade-negotiation round of the World Trade Organization (WTO) which commenced in November 2001.  Its objective is to lower trade barriers around the world, which will help facilitate the increase of global trade.

We will recall that Tajikistan became a full-fledged member of the World Trade Organization on March 2, 2013.  Tajikistan is now committed to following its rules and its own obligations undertaken during the negotiations.  The Government has reportedly taken this important step in its economic policy, first and foremost, in order to gain predictable access to international markets and to ensure fair and equal treatment of its exporters.