International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

Манфиатҳо ва чолишҳои саноати нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон аз узвияти кишвар дар Ссозмони тиҷорати ҷаҳонӣ

Таъсири узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии ин кишвар дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) имрӯз, 16-уми майи соли 2014, дар шаҳри Душанбе як давраи омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе барои журналистон дар мавзӯъи узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва таъсири он ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ баргузор кард. Намояндагони соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, созмонҳои байнулмилалӣ ва расонаҳои хабарӣ талаботи СТҶ дар робита бо саноати нассоҷиву дӯзандагӣ, манфиатҳо ва чолишҳое, ки ин соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ мебардорад, ва таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишварро баррасӣ карданд.  Чорабинии мазкур дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ баргузор шуд. Ин лоиҳаи МТБ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи уҳдадорияҳояш дар баробари СТҶ ва амалисозии Созишномаҳои СТҶ мусоидат мекунад. Ин лоиҳа аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад.

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ ва мударриби давраи омӯзишии мазкур, гуфт, пас аз қатъи Созишномаи СТҶ доир ба нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар соли 2004, маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии кишвари узви созмон зери таъсири низоми тиҷорати чандҷониба қарор мегирад. Ҳангоми муаррифии феҳраси созишномаҳои марбут ба СТҶ ба иштирокдорони давраи омӯзишӣ ва пресс-кафе, ҷаноби Вергано дар мавриди таъсири узвияти СТҶ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон чунин ибрози назар кард: “Сарфи назар аз он ки бахши хуусӣ аз узвият дар СТҶ дар кӯтоҳмуддат таъсири манфӣ мебинад, пиёда кардани чаҳорчӯбаҳои тиҷоратии шаффофтар, амнтар ва пешгӯишавандатар дар дарозмуддат натиҷаҳои мусбат ба бор меорад. Ман тавсия медиҳам, ки шиносоии доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон бо имкониятҳо ва захираҳои СТҶ идома дода шуда, манфиатҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ба эътибор гирифта шаванд. Барои ин, намояндагони ин соҳаро бояд ба гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳои фаннӣ пайваста ҷалб кард ва ҳамзамон, барояшон дастрасӣ ба механизм ва василаҳои СТҶ-ро фароҳам овард”.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳаи фаннии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон ҷиҳати огоҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.

Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012 -2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои мардум кор гирифта мешавад. http://www.swisscoop.tj, http://www.deza.admin.ch, http://www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

Преимущества и проблемы текстильной и швейной отрасли Таджикистана в виду вступления в ВТО

Влияние членства Таджикистана во Всемирной торговой организации (ВТО) на отечественную текстильную и швейную отрасль обсуждалось в Душанбе 16 мая 2014 года.

16 мая 2014 года в городе Душанбе, Международный торговый центр (МТЦ) провел семинар, вслед за которым было организовано пресс-кафе для журналистов, по вопросам вступления в ВТО, с особым акцентом на текстильный сектор. В работе семинара приняли участие представители таджикской текстильной и швейной промышленности, а также представители государственных органов, международных организаций и СМИ.

Основной целью семинара было обсуждение требований ВТО для текстильной и швейной промышленности, обсуждение получаемых выгод и проблем, с которыми сталкивается сектор в результате вступления в ВТО, а также влияние членства Таджикистана в ВТО на отечественную текстильную и швейную промышленность.

Семинар и пресс-кафе были организованы в рамках проекта МТЦ, направленного на поддержку Республику Таджикистан в реализации положений ВТО и обязательств, взятых Правительством в рамках ВТО. Проект МТЦ финансируется правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане.

Г-н Паоло Вергано, эксперт в области международной торговли и тренер данного семинара, заявил, что, после прекращения действия Соглашения ВТО по текстилю и одежде в 2004 году, продукция текстильной отрасли стран-членов полностью охватывается правилами многосторонней торговой системы.

Представляя участникам семинара и пресс-кафе перечень соответствующих соглашений ВТО, г-н Вергано также поделился своим мнением относительно  влияния вступления в Таджикистане в ВТО на  текстильную и швейную промышленность страны. Он, в частности, отметил следующее: «Несмотря на возможное негативное воздействие от вступления в ВТО, на частный сектор в краткосрочной перспективе, тем не менее в результате введения более прозрачной, надежной и предсказуемой торговой основы, положительный эффект от вступления в ВТО, вероятно, будет ощущаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я бы рекомендовал продолжить информирование деловых кругов Таджикистана  относительно преимуществ и ресурсов ВТО, отстаивая интересы текстильной и швейной отрасли посредством непрерывного ведения торговых переговоров и обсуждения технических вопросов, а также вопросы доступа к соответствующим механизмам и инструментам ВТО для текстильной и швейной отрасли Таджикистана».

Международный торговый центр (МТЦ), посредством своего действующего проекта технической помощи стремится поддержать частный сектор Таджикистана в деле укрепления знаний о возможностях и вызовах, связанных с членством в ВТО.

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.secocooperation.admin.ch    


Leave a comment

Tajikistan textile and clothing industry’s advantages and challenges from country’s WTO accession

The impact of Tajikistan’s membership in the World Trade Organisation (WTO) for its textile and clothing sector was discussed in Dushanbe on 16 May 2014.

A workshop followed by a press-café for the journalists on WTO accession with a particular emphasis on the textile sector was organized by the International Trade Centre today, on 16 May 2014, in Dushanbe city. Representatives of Tajik textile and clothing sector, related governmental agencies, international organisations, and media participated at the event to discuss the WTO requirements for the textile and clothing sector, benefits and challenges this sector gains and faces from country’s accession to WTO, and the impact of Tajikistan’s membership to the WTO for its textile and clothing sector. Both workshop and press-cafe were organized under ITC project, which supports the Republic of Tajikistan in implementation of the WTO provisions and the Government’s WTO commitments. The ITC project is funded by the Government of Switzerland within its Trade Cooperation Program (TCP) in Tajikistan.

Mr. Paolo R. Vergano, expert in international trade, and this workshop’s trainer, stated that, since the termination of the WTO Agreement on Textiles and Clothing in 2004, products of the textile sector of the member country are fully covered by the rules of the multilateral trading system.

While introducing the workshop and press-café participants with the list of the related WTO agreements, Mr. Vergano also shared his view on the impact of Tajikistan’s accession to WTO for the country’s textile and clothing sector. He said: “Despite the possible negative impacts from WTO accession to the private sector in the short run, as a result of introducing more transparent, secure and predictable trading framework, the positive effects of WTO accession will likely be felt in the medium or long term. I would recommend continuing familiarization of the Tajik business with the WTO advantage opportunities and resources, securing the textile and clothing industry’s interests through continuous engagement into trade negotiations and technical discussions, as well as provision of access to the relevant WTO mechanisms and instruments for the Tajikistan’s textile and clothing sector”.

The ITC, through this technical assistance project, is committed to support Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from the WTO membership.

Swiss support: Within its Cooperation Strategy for 2012-2015, Switzerland focuses on four sectors in Tajikistan; Health, Rule of Law, Drinking Water Supply and Sanitation, and Private Sector Development. The overall goal of Swiss Cooperation in Tajikistan is to support the transition process in the country through contributing to economic development and by helping build institutions and systems which are responsive to the population’s needs. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment >

Международный торговый центр, проекты в Таджикистане

ПРЕСС-КАФЕ

Г. Душанбе/Министерство экономического развития и торговли/16-ое мая 2014 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

для представителей СМИ

 

Уважаемые журналисты!

Международный торговый центр (МТЦ) приглашает вас на пресс- кафе на тему преимущества и проблемы текстильной и швейной отрасли Таджикистана в виду вступления в ВТО. Пресс – кафе будет проведен сразу после полудневного семинара на ту же тему, запланированного в тот же день до обеда.

Дата: 16-ое мая 2014, с 15:00 по 17:00

Место: Зал на первом этаже Министерства экономического развития и торговли РТ

Г-н Паоло Вергано, международный консультант МТЦ, представит таджикским журналистам требования ВТО для текстильной и швейной промышленности, обсуждение получаемых выгод и проблем, с которыми сталкивается сектор в результате вступления в ВТО, а также влияние членства Таджикистана в ВТО на отечественную текстильную и швейную промышленность. Г-н Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана, также будет доступен для того, чтобы ответить на ваши вопросы.

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по:

(+992 37) 2219870 Офис МТЦ в Таджикистане

+992 9000 10 155 Г-н Саидмумин Камолов

+992 918624004 Г-н Парвиз Рашидов

 

Пожалуйста, подтвердите свое участие на мероприятии через электронную почту по адресу:itc.tajikistan@gmail.comparviz.rashidov@gmail.com


Leave a comment >

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

ПРЕСС-КАФЕ

Шаҳри Душанбе/Бинои Вазорати рушди иқтисод ва савдо/16-уми майи соли 2014

ДАЪВАТНОМА

барои расонаҳои хабарӣ

 

Журналистони гиромӣ!

Дафтари Маркази тиҷорати байнулмилалӣ дар Тоҷикистон бо камоли эҳтиром Шуморо ба суҳбат дар мавзӯъи узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ва таъсири он ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ ва як пиёла чой бо мутахассисони соҳа даъват мекунад. Дар нимаи аввали рӯз, қабл аз пресс-кафе, давраи омӯзиши нимрӯза дар айни мавзӯъ баргузор мегардад.

Замон: 16-уми майи соли 2014, аз 15:00 тo 17:00

Макон: Ошёнаи якуми Вазорати рушди иқтисод ва савдо

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ, журналистони тоҷикро бо талаботи СТҶ дар робита бо саноати нассоҷиву дӯзандагӣ, манфиатҳо ва чолишҳое, ки ин соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ мебардорад, ва таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар шинос мекунад. Саидраҳмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, низ дар нишаст ҳозир буда, омодаи посух ба суолҳои Шумо хоҳад буд.

 

Барои иттилоъи бештар, тамос бигиред:

(+992 37) 2219870 Дафтари МТБ дар Тоҷикистон

+992 9000 10 155 Саидмӯъмин Камолов

+992 918624004 Парвиз Рашидов


Leave a comment >

The International Trade Centre, Projects in Tajikistan

PRESS-CAFÉ

Dushanbe city/the Ministry of Economic Development and Trade/16 May 2014

INVITATION

for media representatives

 

Dear journalists!

You are hereby cordially invited to the press-café onWTO Accession with a Particular Emphasis on the Textile Sector to be organized by the International Trade Centre office in Tajikistan. The press-café will conclude half-day workshop on the same theme to be conducted the same day before the lunch.

Date: 16 May 2014, from 15:00 to 17:00

Place: The Ministry of Economic Development and Trade building, first floor hall

Mr. Paolo Vergano, expert in international trade, will introduce the Tajik journalists on the WTO requirements for the textile sector, benefits and challenges of the textiles from the WTO accession, and impact of WTO accession for Tajikistan’s textile sector. Mr. Saidrahmon Nazriev, Tajikistan Deputy Minister of the Economic Development and Trade will also be available to answer to your questions.

 

For more information, please contact:

(+992 37) 2219870 ITC office in Tajikistan

+992 9000 10 155 Mr. Saidmumin Kamolov

+992 918624004 Mr. Parviz Rashidov


Leave a comment

МТЦ исследует доступ текстильного и швейного сектора Таджикистана к финансовым ресурсам

Группа экспертов Международного торгового центра (МТЦ) посетила Таджикистан с целью оценки ситуации с доступом текстильного и швейного сектора Таджикистана к финансовым ресурсам.

Данный визит является первым шагом к проведению исследования по оценке ситуации, разработке рекомендаций и возможных вариантов относительного улучшения доступа к финансовым ресурсам в текстильной и швейной отрасли в Таджикистане. Исследование проводится в рамках проекта МТЦ, финансируемым Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.

Данное исследование проведет группа международных экспертов, включая Кристофа Кордоннье, Тарика Фархади, и Жила Валтера при содействии местных консультантов МТЦ. Во время своего первого визита, состоявшегося с 28-ого апреля по 4-ое мая 2014 года, эксперты встретились с руководством и представителями Министерства экономического развития и торговли, Национального Банка, нескольких коммерческих банков и микрофинансовых организаций, международных финансовых учреждений, а также текстильного и швейного сектора.

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ МТЦ в Таджикистане, суммируя мнения представителей текстильного и швейного сектора страны, говорит, что доступ к финансовым ресурсам является одной из важных проблем, с которым сталкиваются предприятия отрасли в Таджикистане. По его словам, «данное исследование запланировано для оценки финансовых услуг и инструментов, которые доступны малым и средним предприятиям, а также для оценки потребностей компаний отрасли к финансовым услугам и инструментам. Исследование также выявить проблемы, с которыми сталкивается данный сектор в контексте доступа к финансовым ресурсам, как и проблемы, с которыми сталкиваются финансовые институты, когда предоставляют услуги. Мы также рассмотрим и нормативно-правовую базу, благоприятную для улучшения доступа к финансированию, выявим основные барьеры и оценим потенциал финансовых учреждений Таджикистана по улучшению доступа МСП к финансированию».

Ожидается, что выводы и рекомендации исследования помогут выделить тип технической помощи и/или необходимых схем финансирования (например, кредитные линии, гарантии), а также помогут разработать и внедрить новые финансовые продукты, которые будут необходимы для устранения выявленных проблем в финансировании текстильного и швейного сектора в Таджикистане.

Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных направлений, связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь.

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch,  www.seco-cooperation.admin.ch